Eftersom vi har en så hög efterfrågan på Vattengymnastik så kommer vi att utöka med ytterligare ett pass. Vi kör igång ett medelpass måndagar 12:30 från och med vecka 35.

Välkommen med din anmälan redan nu!