KIV – Kvalitet i Vården

CERTIFIKAT

Linköping Health Care AB har fått sitt kvalitetssystem reviderat och godkänt enligt kraven i KVALPRAK AB’s kvalitetsprogram KIV. KIV utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso och sjukvården SOS FS 2011:9

Kvalitetssystemet omfattar verksamhetens samtliga gemensamma rutiner och all personal.

Kvalitetscertifikatet är giltigt under 2018 fram tills nästa revision som genomförs efter 12 månader.

Stockholm KVALPRAK AB
Crister Öhlund, styrelseordförande