KONDITIONSTEST

För alla

Submaximalt konditionstest

Ett mått på hur det egna träningstillståndet är kan man t.ex. genomföra ett konditionstest, ett så kallat Åstrandtest. Testet genomföres som ett submaximalt arbetsprov på ergometercykel. Detta är inte något maxtest, man arbetar på cykeln i en intensitet som är ”något ansträngande” i cirka 6-8 minuter (maximalt 12 min).

Vi avsätter 30 min. för detta test.

Lämna återbud senast dagen före bokad tid, så slipper du en avgift.

 

TIDSBOKNING

Vår personal

Pierre Söderfjord

Pierre Söderfjord

Testledare

Tel: 013-460 50 40
E-mail: pierre.soderfjord@lhc.eu