KONDITIONSTEST

Välj mellan submax och maxtest

Submaximalt konditionstest

Om man vill få ett mått på hur det egna träningstillståndet är kan man t.ex. genomföra ett konditionstest, ett så kallat Åstrandtest. Testet genomföres som ett submaximalt arbetsprov på ergometercykel. Detta är inte något maxtest, man arbetar på cykeln i en intensitet som är ”något ansträngande” i cirka 6-8 minuter (maximalt 12 min).

Det är främst förändringen i det egna träningstillståndet som vi mäter, då är metodfelet väldigt litet (ca 2 %). Utifrån mätvärdet beräknas din maximala syreupptagningsförmåga (liter/ minut) samt ett beräknat testvärde (ml/kg). Här rekommenderas regelbundna tester för att följa konditionsutvecklingen kontinuerligt. Analysprogrammet är kopplat till en databas vilket gör det enkelt att lagra data och testresultat

Vi avsätter 30 min. för detta test.

VO2 max konditionstest

Används inom uthållighetsgrenar som löpning, orientering, skidor men även hockey och fotboll. VO2 maxtest visar kroppens förmåga att producera energi med hjälp av syreberoende (aeroba) energiproducerande mekanismer. Det finns en hög korrelation mellan Vo2 max och prestationsförmåga vid uthållighetsidrotter. Testet utförs på en Monark L4 cykel vars belastning styrs via en dator. Efter uppvärmning börjar  testet som pågår c. 6-12 minuter med en ökad belastning om 1watt varannan sekund för att nå maximal ansträngning. Syreförbrukningen mäts kontinuerligt under hela testet genom en andningsmask som sitter över näsa och mun på testpersonen. Maxpuls samt maximal syreupptagningsförmåga (Vo2max) utläses från protokollet.

Detta test används vid flera tillfällen under säsongen för bl.a. Linköping Hockey Club.

Vi avsätter 60 min. för detta test.

Lämna återbud senast dagen före bokad tid, så slipper du en avgift.

 

TIDSBOKNING

Vår personal

Pierre Söderfjord

Pierre Söderfjord

Testledare

Tel: 013-460 50 40
E-mail: pierre.soderfjord@lhc.eu