KONDITIONSTEST

Ett submaximalt test

Submaximalt konditionstest

Om man vill få ett mått på hur det egna träningstillståndet är kan man t.ex. genomföra ett konditionstest, ett så kallat Åstrandtest. Testet genomföres som ett submaximalt arbetsprov på ergometercykel. Detta är inte något maxtest, man arbetar på cykeln i en intensitet som är ”något ansträngande” i cirka 6-8 minuter (maximalt 12 min).

Det är främst förändringen i det egna träningstillståndet som vi mäter, då är metodfelet väldigt litet (ca 2 %). Utifrån mätvärdet beräknas din maximala syreupptagningsförmåga (liter/ minut) samt ett beräknat testvärde (ml/kg). Här rekommenderas regelbundna tester för att följa konditionsutvecklingen kontinuerligt. Analysprogrammet är kopplat till en databas vilket gör det enkelt att lagra data och testresultat

Vi avsätter 30 min. för detta test.

Lämna återbud senast dagen före bokad tid, så slipper du en avgift.

 

TIDSBOKNING

Vår personal

Pierre Söderfjord

Pierre Söderfjord

Testledare

Tel: 013-460 50 40
E-mail: pierre.soderfjord@lhc.eu