HÄLSOUNDERSÖKNING

En kontroll av det egna hälsotillståndet

Investera klokt i din hälsa!

Linköping Health Care tillhandahåller hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

En hälsoundersökning är riktad till den person som känner sig frisk, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En tidig upptäckt ger dig större möjlighet att påverka din hälsa.

Hälsoundersökning innehåller:

Provtagningen hos sköterska omfattar bl.a. urinprov, analys av blodvärde (Hb), kolesterol, blodsocker, lever och njurvärden. Mätning av blodtryck, vikt, längd, BMI (Body Mass Index), midjemått samt EKG.

Vid behov PSA (prostataprov), TSH (ämnesomsättningsprov), samt syn och hörseltest.

Läkarbesöket innebär genomgång av proverna, riskfaktorer och dess innebörd samt hälsoråd.

Pris: Hälsoundersökning 2450 kr

 

Hälsoundersökning inklusive InBody kroppsmätning

Här ingår förutom Hälsoundersökningen även InBody kroppsmätning. Med InBody 720 kan vi snabbt, enkelt och pålitligt mäta kroppsvikt, muskelmassa, fett, kroppsvätska (intra – och extracellulär vätska), proteiner, bentäthet, träningseffekt, förändringar i näringsintag eller metabolism. InBody 720 mäter även det viscerala fettet (bukfett). Genomgång av resultat ingår i undersökningen.

Pris: Hälsoundersökning inklusive InBody kroppsmätning 2800 kr

Hälsoundersökning inklusive InBody kroppsmätning och Konditionstest

Om vi vill få ett mått på hur det egna träningstillståndet är kan vi genomföra ett konditionstest, ett så kallat Åstrandtest. Testet genomförs som ett submaximalt arbetsprov på ergometercykel. Detta är inte något maxtest, man arbetar på cykeln i en intensitet som är ”något ansträngande” i cirka 6-8 minuter (maximalt 12 min). Resultatet redovisa som ett testvärde i förhållande till kondition och vikt.

Pris: Hälsoundersökning inklusive InBody kroppsmätning och Konditionstest 3100 kr

Vid företagsbokning, gruppbokningar och offertförslag, kontakta 013-460 50 00

Lämna återbud senast dagen före bokad tid, så slipper du en avgift.

RING FÖR TIDSBOKNING

013-460 50 00

(måndag – torsdag kl. 10:00 – 12:00)

Vår personal

Iannis Magounakis

Iannis Magounakis

Läkare, allmänspecialist

Mikael Lorentzon

Mikael Lorentzon

Läkare, allmänspecialist

Britt-Marie Hovnert

Britt-Marie Hovnert

Sjuksköterska

Ewa Janneson

Ewa Janneson

Undersköterska

Emma Kleinas

Emma Kleinas

Vårdadministratör

Camilla Solinen

Camilla Solinen

Vårdadministratör