HÄLSOUNDERSÖKNING

En kontroll av det egna hälsotillståndet

Investera klokt i din hälsa!

Linköping Health Care tillhandahåller hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

En hälsoundersökning är riktad till den person som känner sig frisk, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En tidig upptäckt ger dig större möjlighet att påverka din hälsa.

Hälsoundersökning innehåller:

Provtagningen hos sköterska omfattar bl.a. urinprov, analys av blodvärde (Hb), kolesterol, blodsocker, lever och njurvärden. Mätning av blodtryck, vikt, längd, BMI (Body Mass Index), midjemått samt EKG.

Vid behov PSA (prostataprov), TSH (ämnesomsättningsprov), samt syn och hörseltest.

Läkarbesöket innebär en medicinsk undersökning. Läkaren går även igenom provsvar och om något bör följas upp eller åtgärdas, läggs en plan upp för detta.

Pris: Hälsoundersökning 2450 kr (kostnad för prover tillkommer)

 

För närvarande kan vi inte erbjuda Inbody kroppsmätning.

Hälsoundersökning och Konditionstest

Om vi vill få ett mått på hur det egna träningstillståndet är kan vi genomföra ett konditionstest, ett så kallat Åstrandtest. Testet genomförs som ett submaximalt arbetsprov på ergometercykel. Detta är inte något maxtest, man arbetar på cykeln i en intensitet som är ”något ansträngande” i cirka 6-8 minuter (maximalt 12 min). Resultatet redovisa som ett testvärde i förhållande till kondition och vikt.

Pris: Hälsoundersökning och Konditionstest 2750 kr
(kostnad för prover tillkommer)

Vid företagsbokning, gruppbokningar och offertförslag, kontakta 013-460 50 00

Lämna återbud senast dagen före bokad tid, så slipper du en avgift.

 Kontaktperson: Gabriella Wikberg, E-mail: gabriella.wikberg@lhc.eu

Vår personal

Iannis Magounakis

Iannis Magounakis

Läkare, allmänspecialist

Mikael Lorentzon

Mikael Lorentzon

Läkare, allmänspecialist

Gabriella Wikberg

Gabriella Wikberg

Sjuksköterska

Helen Risthammar

Helen Risthammar

Sjuksköterska

Ewa Janneson

Ewa Janneson

Undersköterska

Emma Kleinas

Emma Kleinas

Vårdadministratör

Camilla Solinen

Camilla Solinen

Vårdadministratör