FÖRETAG

Samarbetslösningar för företag

Företagslösningar

Linköping Health Cares medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra de tjänster som vi tillhandahåller.
– Hur ser behoven ut i ditt företag?
-Hur kan man konkret arbeta med hälsofrågor för att insatserna ska ge resultat?

Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. Ett aktivt arbete med hälsoförebyggande insatser skapar trygghet för de anställda, samtidigt som du och ditt företag kan spara stora pengar genom sänkta kostnader.

Vi på Health Care erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån de behov som just ni har. Ni betalar inga fasta löpande avgifter utan anlitar hos när ni önskar och till det ni har ett behov av. Varför betala för det ni inte behöver?

Vi erbjuder en helhetshälsa under ett och samma tak. Vårt utbud består av allt från hälsoundersökningar, rehabilitering, träning, friskvård till sjukvårdande undersökningar och behandlingar. Vårt unika utbud med detta helhetskoncept gör att vägen till diagnos är snabb vilket medför att behandling och rehabilitering snarast påbörjas. Vi kan även hjälpa dig följa upp orsaker till sjukfrånvaro för att snabbt sätta in åtgärder där det behövs och ge förutsättningar till snabb återkomst till arbete.

Vi bidrar med att göra dig och dina medarbetare friskare och starkare!

 Mer information kring vårt utbud för sjukvård hittar ni under fliken sjukvård.

Vid prisförfrågan och offert kontakta Gabriella Wikberg 013-460 50 08 / gabriella.wikberg@lhc.eu