Från oktober 2017 har Linköping Health Care AB förvärvat kundregister och journaler från tidigare Patientia AB. Läkare Kjersti Sleman, allmän medicin som drivit Patientia AB under ca 12 års tid kommer i samband med förvärvet att arbeta deltid på Linköping Health Care. Detta kommer att pågå under minst ett år framöver för en succesiv överslussning av befintliga patienter.

För att möta det ökade behov som finns har vi utökat vår kapacitet ytterligare med Läkare Catharina Klaesson-Genkel, allmänspecialist och undersköterska Carola Andersson. Sedan tidigare finns även Läkare Iannis Magounakis, allmänspecialist hos oss.

Då vi även ser en ökad efterfrågan till vår öppna MR kamera i kombination med att vår läkarmottagning växer, gör detta att vi nu utökar MR-mottagningen med ytterligare en röntgensjuksköterska. På så sätt kan vi möta den ökade efterfrågan av MR-undersökningar och kan även erbjuda undersökningstider inom kortare tid. Radiograf/ röntgensjuksköterska Ingela Ericsson börjar hos oss under oktober och kompletterar radiograf/ röntgensjuksköterska Simon och Niklas.

Vi har även anställt Patrick Harboe som gymvärd och ansvarig för vår poolanläggning. Patrick Harboe har redan tillträtt och kommer även att vara instruktör till våra olika stationsträningspass. Vilka vi åter startar igång från och med vecka 40.

Vi hälsar Kjersti, Catharina, Carola, Ingela och Patrick varmt välkomna till vårt team!