MENTAL TRÄNING

Balans mellan krav och förmåga

Mental rådgivning

Mental rådgivning är en process där jag som rådgivare och den aktive försöker skapa en balans mellan krav och förmåga. Detta gäller såväl upplevda som verkliga krav respektive förmågor. Det handlar om att tillsammans med den aktive hitta vägar att hantera situationer, förbättra prestationsförmågan och utvecklas som människa. Du som aktiv äger själv din prestation. Min uppgift som mental rådgivare är att visa på olika vägar, handlingalternativ och dess konsekvenser. Mental rådgivning är mer än enstaka mentala träningsmetoder. Det är ett förhållningssätt baserat på en helhetssyn på individen och dennes prestation. Som mental rådgivare sysslar jag med psykisk friskvård som syftar till att åstadkomma önskade förändringar i beteendet, sättet att tänka, sättet att styra och planera sitt agerande. Jag hanterar inte psykisk ohälsa.
Den mentala träningsprocessen som jag utgår ifrån ser ut enligt följande:

Kartläggningsfas (nuläge)
Styrkor och svagheter

Interventionsfas (förändring genom mental träning)
Utbildning (teori)
Inlärning (praktik)
Träning (övning)

Utvärdering (nyläge)
Hur ser det ut nu?
Vad händer härnäst?

Lämna återbud senast dagen före bokad tid, så slipper du en avgift.

Vår personal

Torbjörn Lindblom

Torbjörn Lindblom

Mental rådgivare

Tel: 013-460 50 00
Mobil: 070-954 44 35